• 0212 521 81 00 Dahili: 6518, 6527, 6519, 6517
  • eak2020fsmvu@gmail.com


ÖNEMLİ TARİHLER

Kongre Tarihi: 26-27 Mart, 2020

Bildiri ve Poster Özet Gönderimi için Son Tarih: 14 Şubat 2020

Atölye Öneri Gönderimi için Son Tarih: 14 Şubat 2020

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi*: 20 Şubat 2020

Erken Kayıt için Son Tarih: 28 Şubat 2020

Kongre Kayıt için Son Tarih: 10 Mart 2020

Tam Metin Gönderimi için Son Tarih: 30 Nisan 2020

 

*Kabul edilen bildirilere süreç içerisinde Kabul Mektupları e-posta yoluyla iletilecek olup nihai liste kongre web sayfasında bildiri numaralarıyla birlikte belirtilen tarihte  ilan edilecektir.