• 0212 521 81 00 Dahili: 6518, 6527, 6519, 6517
 • eak2020fsmvu@gmail.com


Özet Yazım Kuralları
 
Kongre kapsamında sunulacak olan bildiriler katılımcılara, öncelikle kongre temamız olan “Eğitimde 2023 Vizyonu” teması üzerinden yapılmış kuramsal, görgül ya da uygulamalı çalışmaların sonuçlarını sözel olarak ya da poster sunumu ile paylaşma fırsatı verir. Bildiri konuları kendi aralarında bulunan içeriksel ve/veya metodolojik benzerliklere göre gruplandırılır. Her bir bildiri oturumuna bir oturum başkanı atanır. Oturum başkanları süreyi paylaştırmaktan ve tartışmayı kolaylaştırmaktan sorumludur.
 
Ulusal olan kongremizde bildirilerin TÜRKÇE olarak hazırlanması ve sunulması gerekmektedir.
 
Tamamlanmış ve devam eden çalışmaların bildirileri kabul edilir.
 


1) Kayıt Bilgileri

 • Ortak bildiri çalışmaları için, yazarlardan biri yazışmaktan sorumlu sunucu olarak belirlenir, bu kişi bildiri özetini göndermekten, kabul süreciyle ilgili diğer yazarları bilgilendirmekten ve kabulü aldığında kayıt yaptırmaktan sorumludur. Sunu masasında bu kişinin adı yazılı olarak bulunur.
 • Ortak yazarlı bildirilerde diğer yazarların tekrardan sisteme kayıt olmasına ve özet göndermesine gerek yoktur. Kabul edilen bildirilere bildiri numarası verilecektir. Kongre katılım belgesi almak isteyen yazarların, ödeme bilgileri sayfasında belirtilen IBAN numarasının açıklama kısmına "BAĞIŞ ÖDEMESİ: özet numarası, ad-soyad ve TC numarası" şeklinde açıklama yazmaları yeterlidir.

​​​​
 
1) Bildiri Bilgileri

 • Bildiri Tipi (Sözlü Sunum/ Poster Sunumu): Çalışmanın sunum türünü seçiniz. Hakem heyeti tarafından çalışmanızın sunum türüne göre değerlendirileceğini unutmayınız.
 • Bildiri Başlığı: Özet başlığındaki kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır (Örnek: Sınıf Yönetiminde Temel Sorunlar).
 • Anahtar Kelimeler: Anahtar kelimeleri arasına virgül koyarak yazınız. Anahtar kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır (Örnek: Sınıf, Toplum, Eğitim).
 • Problem Durumu: Araştırma problemini 200 - 600 kelime arasında yazınız.
 • Araştırma Yöntemi:  Araştırma yönteminizi 200 - 300 kelime arasında yazınız.
 • Beklenen/Geçici Sonuçlar: Araştırmanın beklenen veya geçici sonuçlarını 100 - 200 kelime arasında yazınız
 • Kaynakça: Araştırmanızda kullandığınız kaynakça listenizi APA 6 yazım kurallarına göre düzenleyiniz.
 • Yazım Kuralları: Lütfen bildirilerinizi şablonda belirtilen şekilde tüm bölümleri doldurarak, Times New Roman 12 Punto yazı stilinde, 1.5 satır aralığında, APA 6 yazım kurallarına uygun olarak hazırlayınız ve sisteme yükleyiniz.

Özet Şablonu için tıklayınız
 
 
2) Yazar Bilgileri

 • Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 • İsmin ilk harfi büyük, soyadın tüm harfleri büyük olmalıdır (Örnek: Tuğba YILMAZ BİNGÖL).
 • Alt bilgi kısmında yazarların akademik ünvanları, çalıştıkları kurumların ad, fakülte, bölüm, anabilim dalı bilgileri ve yazarların e-mail adresleri belirtilen sırada açıkça yazılmalıdır (Örnek: Doç. Dr., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D, tbingol@fsm.edu.tr).
 • E-Posta: Eğer sunan yazar iseniz, kendi e-posta adresinizi gerekli alana belirtiniz. Bilgilendirme maili spam/gereksiz klasörüne düşebilir. Bu kısımları kontrol etmeyi unutmayınız.
 • Telefonu: Sistem tarafından önemli bilgilerin mesaj olarak girilen cep telefonu bilgisine atılacağını unutmayınız. Bu nedenle sabit veya geçersiz telefon numarası girmeyiniz.
 • Çalışmanız en fazla 6 yazarlı olabilir.
 • Bildiri Sunuma Yapacak Kişi: Yazar sıralaması yapıldıktan sonra sunum yapacak kişinin isminin ve soy isminin altı çizili olmalıdır (Örnek: Tuğba YILMAZ BİNGOL, Gökçen GÖÇEN ÖZDEMİREL).